CHESTERFIELD LECTURES - CHESTERFIELD LEESSEMINARIES

 

Leeseminarie rond KLANK

Datum nog te bepalen

December 2009
14u -17u

Locatie: Bibliotheek Het Pand
Onderbergen 1
9000 Gent

o.l.v. Pieter Verstraete

voertaal Nederlands

lectuur:

  • Barthes, Roland. "Le Grain de la voix." Oeuvres complètes. 3 Vols., 1942-1965. Paris: Editions du Seuil, 1993.
  • Kolesch, Doris. "Atopie en 'gebeurtenis': gedachten over de stem in het theater en in de performance-kunst." Documenta 18(2000)4, 360-372. (Themanummer Muziektheater voor een nieuwe tijd, ed. Mieke Kolk.)

De postdramatische esthetiek genereert wat Lehmann omschreef als de muzikalisering van de theatrale tekens in een auditieve semiotiek (2006, 91). Dit voltrekt zich op twee niveaus. Enerzijds is er de opkomst van mengvormen als muziektheater in het podiumkunstenlandschap, anderzijds krijgt het woord los van zijn betekenis een autonome klankwaarde. De performatieve aspecten van klankgedichten en klankruimten (soundscapes) en het fenomeen van de "ubiquitous polyglossia" (Lehmann 2006, 92) krijgt in een dialoog met theaterwetenschapster Doris Kolesch (Freie Universität Berlin) en filosoof Roland Barthes een extra dimensie.