Kathleen VANDEPUTTE

Kathleen VANDEPUTTE studeerde Wijsbegeerte aan de UGent (2000-2004), waar ze een licentiaatsverhandeling schreef over Jean-François Lyotard en John Cage. Sinds 2005 is ze assistent aan de UGent en werkt ze aan haar doctoraatsscriptie:De constitutie van  gemeenschap in het hedendaags politiek-filosofisch denken. Naar een gedifferentieerd gemeenschapsbegrip op basis van een vernieuwde sensus communis. Ze publiceerde artikels over het sublieme en de sensus communis gerelateerd aan Arendt, Lyotard, Nancy en Rancière. Daarnaast nam ze deel aan internationale congressen en is ze co-editor van: De nieuwe politieke dimensie van de kunsten. Jaarboek voor Esthetica (S. Leyssen, B. Vandenabeele, K. Vermeir, 2005.)