Dr. Wim Christiaens

Dr. Wim Christiaens promoveerde in 2001 aan de UGent tot Doctor in de wijsbegeerte met zijn proefschrift De cirkel sluiten. Aanzet tot een wetenschappelijke metafysica. Momenteel is hij post-doctoraal onderzoeker bij het FWO en is hij verbonden aan het Centrum voor Logica en Wetenschapsfilosofie.