Dr. Katrien Vuylsteke Vanfleteren

 

Dr. Katrien Vuylsteke Vanfleteren  (°1969) studeerde Kunstwetenschappen, specialisatie Theaterwetenschappen aan de Universiteit Gent. Ze promoveerde in 2005 aan de Universiteit van Amsterdam met het proefschrift  "Drama en Verlangen. Een lacaniaanse kijk op de politieke dimensie van het hedendaagse theater." Sinds 2007 is ze post-doctoraal onderzoeker aan  het Conservatorium te Gent (Hogeschool Gent). Ze  publiceerde reeds verscheidene artikelen over theater, film en video vanuit psychoanalytisch perspectief.