Guy Cools

°1964, Antwerpen (BE)

Nadat hij aan de UA was afgestudeerd met een thesis over de Brecht-receptie in Vlaanderen, was Guy Cools in de jaren ‘80 eerst als criticus betrokken bij de nieuwe ontwikkelingen in de danswereld in Vlaanderen. Vanaf de jaren '90 was hij actief als theater- en dansprogrammator van het Kunstencentrum Vooruit in Gent. Als vice-voorzitter van de Raad voor Dans bepaalde hij mee het dansbeleid van de Vlaamse Gemeenschap.
Hij was curator van dansevenementen in Frankfurt, Düsseldorf, Venetië en Montréal. Hij werkt nog altijd als artistiek adviseur voor o.a. Place des Arts in Montréal. In 2002 verliet hij Vooruit om zich voltijds te wijden aan productiedramaturgie met o.a. Sidi Larbi Cherkaoui (Toneelhuis), Koen Augustijnen, Lisi Esteras (Les Ballets C. de la B.), Anabel Schellekens (B), Sara Wookey (Amsterdam-LA), Lia Haraki (Cyprus), Danièle Desnoyers (Montréal), Akram Khan (Londen), en om weer te keren naar zijn oude passies: lesgeven, workshops houden, lezingen geven en publiceren in o.a. België, Canada, Groot-Brittannië, Duitsland, Nederland, Oostenrijk en Griekenland. Sinds 2004 woont hij in Montréal, Canada.

After having graduated at the UA with a thesis on the Brecht reception in Flanders, Guy Cools became involved with the new developments in dance in Flanders from the 1980's, initially as a dance critic and from 1990 onwards as theatre and dance director of Arts Centre Vooruit in Gent. As vice-president of the Dance Council he contributed to the cultural policy towards dance of the Flemish Community.
He curated dance events in Frankfurt, Düsseldorf, Venice and Montréal. He is still working as an artistic consultant for amongst others Place des Arts-Montréal. He left Vooruit to dedicate himself fulltime to production dramaturgy with amongst others Sidi Larbi Cherkaoui (Toneelhuis) Koen Augustijnen, Lisi Esteras (Les Ballets C. de la B.), Anabel Schellekens (B), Sara Wookey (Amsterdam-LA), Lia Haraki (Cyprus), Danièle Desnoyers (Montréal), Akram Khan (London), and to return to his old passions of teaching, writing, giving workshops, lecturing and publishing in Belgium, Canada, United Kingdom, Germany, the Netherlands, Austria and Greece. Since 2004, he lives in Montréal-Canada.