Prof. Dr. Christel Stalpaert (promotor)

Prof. Dr. Christel Stalpaert (°1971) studeerde Germaanse filologie en Theaterwetenschappen aan de Universiteit Gent. Zij promoveerde in 2002 en ontwikkelde in het kader van haar doctoraal proefschrift een semiotisch-filosofisch analytisch kader aan de hand van Deleuze en Irigaray. Zij is sinds 2003 docent Theaterwetenschappen (Podium- en Mediale Kunsten) aan de Universiteit Gent en publiceerde verscheidene artikels m.b.t. theater en performance in boeken en tijdschriften (o.a. Documenta, Ballet-Tanz, Arcadia, Eighteenth-century Life,...) Zij is redactielid van Documenta, Theater Topics (Amsterdam University Press) en Studies in Performing Arts and Film en was onder andere editor van het boek Peter Greenaway's Propsero's Books: Critical Essays (2000), van Deleuze Revisited: de hedendaagse podiumkunsten en het verval van de representatie, een themanummer van Documenta (2003), van De speler en de strop: tweehonderd jaar theater in Gent (2005) en No beauty for me there where human life is rare. On Jan Lauwers' Theatre Work with Needcompany (2007).