Dr. An Van Dienderen

 

An Van Dienderen promoveerde in 2004 aan de Universiteit Gent tot doctor in de Vergelijkende Cultuurwetenschap met het proefschrift  Production Processes as a Site of Critique. Ethnographic Research into the Mediated  Interactions during Documentary (Film)Production (BOF) en was als visiting scholar en op uitnodiging van Prof. Trinh T. Minh-ha verbonden aan het Rhetoric department (Film studies) van UC Berkeley. An Van Dienderen begeleidt tevens onderzoek naar het interculturaliseren van Gentse instellingen, in opdracht van het Gentse cultuurcentrum ism integratiedienst Gent. Als documentaire filmmaakster werkte ze samen met Didier Volckaert aan Dog of Flanders, Made in Japan (2007)